WELKOM
BY BEGROND

Christelik | Gemeenskap | Navorsing

Begrond is ʼn Christelike navorsingsinstuut wat die Afrikaanse taal en kultuur gemeenskap bystaan om Bybelse antwoorde op belangrike lewensvrae te kry.

wat ons doen is:

Geloofwaardig
Jou bron van betroubare inligting gebaseer op die Bybel

Aktueel
Ons help jou om moeilike gemeenskapskwessies op ʼn verantwoordelike manier aan te pak

Beginselvas
Die Bybel as die geskrewe Woord van God gee tydsgerigte antwoorde op vandag se uitdagende vrae

“Ons is medewerkers van God; julle is God se saailand, God se bouwerk. Volgens die genade deur God aan my gegee, het ek soos ʼn bedrewe bouer ʼn fondament  gelê, en ʼn ander bou daarop. Elkeen moet egter let op hoe hy daarop bou. Want niemand kan ʼn ander fondament lê as wat reeds gelê is nie – dit is Jesus Christus. 

1 Kor. 3: 9 – 11

Wie is Ons?

Begrond het ontstaan weens ʼn spesifieke behoefte om huidige samelewing vraagstukke vanuit ‘n Bybelse hoek aan te spreek. In antwoord op hierdie behoefte is die Instituut vir Christelike Grondslagstudies gestig. Hierdie Instituut staan kortweg as “Begrond” bekend.

As ʼn Christelike Instituut fokus Begrond daarop om deur ontginning van Bybelse denke riglyne te bied om die samelewing op ʼn Christelike fondament uit te bou en te versterk.

nuttige hulpbronne

Photo by Ben White on Unsplash 332 x 236

oordenkings

Begrond Instituut oordenkings bied geestelike pitkos oor huidige huidige samelewingsvrae vanuit ‘n Bybelse persprektief.

artikels

Huidige samelewingvraagstukke word vanuit ʼn Bybelse hoek aangepak en aangebied op ʼn manier wat dit vir die hele samelewing verstaanbaar maak.

Boekbesprekings

Die boekbesprekings bied ‘n begronde perspektief op die publikasies onder die loep.

Ons Projekte

Begrond se projekte is daarop gefokus om die gemeenskap op te bou deur navorsing wat op Christelike beginsels gebaseer is. Daar is verskeie kursusse en seminare wat gemeenskapskwessies vanuit ʼn Bybelse perspektief aanpak. Verskillende publikasies en meningstukke verskyn deurlopend. Hou die Begrond-webblad dop vir die jongste vrystellings en projekte.