nuttige
hulpbronne

dagstukkies

Begrond bied seminare aan wat Christelike wetenskapsbeoefening bevorder en ʼn Skriftuurlike kultuurbeskouing ontwikkeling. 

artikels

Huidige samelewingvraagstukke word vanuit ʼn Bybelse hoek aangepak en aangebied op ʼn manier wat dit vir die hele samelewing verstaanbaar maak.

Boekresensies

Begrond se publikasies is van hoogstaande gehalte onder leiding van  dr. Wikus Buys. Hy spesialiseer in gemeenskapsdenke vanuit ’n Christelik-filosofiese benadering.